Pārsertificēta Energopārvaldības sistēma ISO 50 001

Bureau veritas logo

Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA” Liepājas RAS” Energopārvaldības sistēma ir pārsertificēta un atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam ISO 50 001:2018.

Sistēmas ietvaros  uzskaita un monitorē galvenos enerģijas patēriņa datus – elektroenerģiju, siltumenerģiju un degvielu:

1) apkopojot 2020.gada energoresursu patēriņa datus, secināms, ka Elektroenerģijas patēriņš ir palielinājies par 23 % attiecībā pret 2019.gadu. Tas skaidrojams ar jauniem procesiem, kas ieviesti piemēram: atkritumu smalcināšana, žāvēšana un liekā šķidruma novadīšana no atkritumu šūnas.

2) 2020. gadā pieslēdza  jaunus patērētājus  koģenerācijā saražotajai siltumenerģijai, tā mērķtiecīgi virzoties uz lietderīgas siltumenerģijas patēriņa mērķu sasniegšanu.

3) procesu optimizācijas rezultātā ir samazinājies degvielas patēriņš attiecībā  pret iepriekšējo gadu par 0.39 %.

Visi 2020. gadam EPS izvirzītie mērķi ir sasniegti, savukārt šim gadam mērķi izvirzīti 3 kategorijās

·         Sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

·         Tehniskie uzlabojumi

·         Personāla apmācības.

Liepājas RAS savā darbībā tiecas maksimāli efektīvi un lietderīgi izmantot savā rīcībā esošos resursus un rīkoties atbilstoši savai misijai.

Sagatavoja: 25.02.2021, L. Jākobsone

Dalies