Pēdējais laiks, lai paspētu iesniegt savu biznesa ideju „Liepājas RAS” izsludinātajā konkursā par siltumenerģijas izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā

Lai atrastu efektīvāko veidu, kā izmantot saražoto siltumenerģiju, SIA „Liepājas RAS” šā gada februārī izsludināja ideju konkursu „Poligona „Ķīvītes” siltumenerģijas izmantošanas iespējas”.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Un termiņš, kura laikā jāiesniedz sava ideja konkursa pirmajai kārtai, ir šā gada 15.maijs. 

Tātad, lai piedalītos pirmajā kārtā, līdz šā gada 15.maijam iesniedzams īss biznesa idejas koncepts (apraksts Apjoms: ne vairāk kā divu A4 lappušu apmērā. Biznesa ideju var iesniegt elektroniski, sūtot to uz e-pastu: info@liepajasras.lv, vai sūtot uz adresi: „Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, kā arī iesniedzot personīgi.

Konkursā var piedalīties jebkurš interesents.

Konkursa rīkotāji izvēlēsies ne vairāk kā piecus darbus, kas iekļūs otrajā kārtā, un paziņos pirmās kārtas rezultātus līdz 15.jūnijam

Otrās kārtas uzdevums: vadoties pēc tehniskās specifikācijas, publiski pieejamiem datiem un individuāli iegūtas informācijas, izstrādāt un pamatot biznesa ideju par poligonā „Ķīvītes” saražotās siltumenerģijas izmantošanu.

Visi 2. kārtas dalībnieki tiks uzaicināti pie konkursa rīkotāja, lai klātienē prezentētu savu biznesa ideju. Konkursa 2. kārtas dalībniekiem būs iespēja saņemt konsultācijas, padziļinātutehnisko informāciju un iespēju robežās arī citu atbalstu pēc pieprasījuma.

Labāko ideju (ne vairāk kā 5) autori, kas iekļūs otrajā kārtā, saņems garantēto balvu 100 EUR (simts eiro) apmērā. Šī balva tiks izmaksāta 2. kārtas noslēgumā pēc gatava biznesa plāna iesniegšanas.

Galvenā balva – 500 EUR (pieci simti eiro), kas tiks piešķirta labākās idejas autoram /-u kolektīvam pēc otrās kārtas rezultātu paziņošanas. Uzvarētājam būs iespēja savu biznesa ideju realizēt sadarbībā ar „Liepājas RAS”.

Konkursa rīkotāji aicina rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, kas atrodams „Liepājas RAS” interneta vietnē http://www.liepajasras.lv, un papildus jautājumu gadījumā sazināties ar SIA „Liepājas RAS”. Kontaktinformācija: e-pasts: info@liepajasras.lv , tālr: 63459096, 26420306.

Atgādinām, ka „Liepājas RAS” apsaimnieko Liepājas reģionālo sadzīves atkritumu poligonu „Ķīvītes”. Poligonā sadzīves atkritumi tiek apsaimniekoti, izmantojot bioenerģētisko šūnu tehnoloģiju,  no atkritumiem  savācot metāna gāzi jeb biogāzi. Biogāze tiek sadedzināta koģenerācijas iekārtās, ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju. Ja elektroenerģija tiek realizēta kopējā enerģijas tīklā, tad siltumenerģijas izmantošana poligonā notiek nepilnīgi. Neliela daļa no saražotās siltumenerģijas tiek patērēta poligona ēku apsildei, taču lielākā daļa paliek neizmantota.

Pielikums

Dalies