Radošo darbu konkurss pirmsskolas izglītības iestāžu vidējo un vecāko grupu bērniem – „Kā mēs dzīvojam zaļāk”

Lai veicinātu zaļo domu, SIA „Liepājas RAS”, kā katru gadu, izsludina radošo darbu konkursu vismazākajiem- pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Šogad uzdevums ir, sadarbojoties bērniem un audzinātājiem, iestudēt muzikālu uzvedumu, dziesmu vai teātra izrādi par tēmu „Kā mēs dzīvojam zaļāk”. Idejiskais motīvs: saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, zaļš dzīvesveids, atkritumu un dabas piesārņojuma samazināšana.

Piedalīties aicinātas Liepājas pilsētas un reģiona pirmsskolas izglītības iestādes. Konkursa noteikumi ir vienkārši. Jāizdomā ideja, jāuzraksta scenārijs, un praktiskais izpildījums jānofilmē. Viena mācību iestāde var pieteikt konkursam ne vairāk par 5 priekšnesumiem.

Darbus (filmēto materiālu, saglabātu zibatmiņā vai CD, un tekstu papīra formātā, ievietotu aploksnē)  līdz 2015. gada 1. decembrim jāiesniedz vai nu SIA „Liepājas RAS” Grobiņas pagasta „Ķīvītēs”, vai arī  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, 7. kabinetā, tel. 63489133, Austrai Gūtmanei.
Klāt norādīt darba autoru grupu, bērnu vecumu, pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu, pedagoga kontaktinformāciju.

Katrs darbs tiks vērtēts individuāli. Kritēriji – oriģinalitāte un atbilstība tēmai, mākslinieciskais un tehniskais izpildījums. Konkursa rezultāti līdz 15. decembrim tiks paziņoti individuāli un publicēti mājas lapā www.liepajasras.lv.

Labākā un oriģinālākā radošā darba autoru grupa saņems galveno naudas balvu Eur 200,-, otrās vietas ieguvēju grupa saņems naudas balvu  Eur 100,- un trešās vietas ieguvēji saņems naudas balvu Eur 50,-. Naudas balvas organizators paredzējis pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām pēc balvas ieguvēju ieskatiem.

Pēc darbu iesniedzēju vēlmēm iesniegtos darbiņus varēs saņemt atpakaļ izmantošanai mūzikas u.c. nodarbībām savā pirmsskolas izglītības iestādē. Konkursa rīkotājs patur tiesības izmantot rakstīto un filmēto materiālu vides izglītības darba veikšanai.

Kontakti: SIA „Liepājas RAS” sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze, tālr. 63459093, mob. tālr. 26420306, e-pasts: info@liepajasras.lv

Pielikums

Dalies