Regulators aicina paust viedokli par SIA Liepājas RAS iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā Ķīvītes tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina paust viedokli par SIA „Liepājas RAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” tarifu projektu. Otrdien, 30.janvārī, plkst.12.00 sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” administrācijas ēkā, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā Regulators rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā „Ķīvītes” tarifu projekts[1] bez dabas resursu nodokļa (DRN) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāv no šādām komponentēm:

Iesniegtais tarifu projekts attiecas uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Liepājas pilsētu un Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novada pašvaldības.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA „Liepājas RAS” sniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji, uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iesniegto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 29.janvārim (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Liepājas RAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā:

http://www.sprk.gov.lv, sadaļā:

Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Dalies