Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs no 01.06.2018 SIA “Liepājas RAS” zemākais valstī

Pēc apkopotajiem datiem, kas pieejami Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) mājaslapā un atkritumu poligonu apsaimniekotāju mājaslapās redzams, ka SIA “Liepājas RAS” ir zemākais atkritumu apglabāšanas tarifs Latvijā.

Atkritumu poligonu apglabāšanas

pakalpojuma tarifi

Nr.ApsaimniekotājsApstiprinātā vārtu maksa (ar DRN, bez PVN)
1.  Liepājas RAS  40,22
2.  Getliņi EKO  40,92
3.  Ventspils labiekārtošanas kombināts  42,75
4.  Jelgavas komunālie pakalpojumi  45,25
5.  ZAAO  48,55*
6.  ALAAS  50,26**
7.  Piejūra  51,19
8.  Vides Serviss  54,94
9.  Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija  55,28
10.  AP Kaudzītes  55,52
11.  Vidusdaugavas SPAAO  67,16
*Tarifs stājas spēkā 19.07.2018
**Tarifs stājas spēkā 1.08.2018

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs Dabas resursu nodokli (DRN), kuru apstiprina SPRK, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam.

Pārējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu radītājam veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu; pārvadāšanu; pārkraušanu; šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu; dalītās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Sagatavoja:

Laima Lapiņa

SIA „Liepājas RAS” Jaunākā vides pārvaldības speciāliste

Mob. +371 265 90 414

Laima@liepajasras.lv

Raksts papildināts 2018.gada 2.jūlijā

Dalies