Semināra “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 – 2030” kopsavilkums

Valsts, pašvaldību, augstskolu, un ar atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi saistīto uzņēmumu pārstāvji, pulcējās divu dienu seminārā „Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020-2030”, ko organizēja Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA „Liepājas RAS” un Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA), ar ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)  atbalstu. Semināru vadīja un diskusiju uzturēja SIA „Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020. gadam, un aktuālajiem grozījumiem nozarei un arī iedzīvotājiem būtiskajā Atkritumu apsaimniekošanas likumā, runāja Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere. Galvenās atziņas- likuma grozījumi paredz pašvaldību lomas nostiprināšanu atkritumu apsaimniekošanā, un tām iepirkuma ceļā izvēloties operatoru, nostiprina principu, ka būtiskākais kritērijs nav vis zemāka cena, bet saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Tāpat, tika uzsvērts, ka atkritumu apsaimniekošanas maksu noteiks pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem, un tā visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem būs vienāda. Vesere informēja arī par Dabas resursu nodokļa pakāpenisku pieaugumu sākot ar nākamo gadu, vienlaikus saglabājot principu, ka to maksā atkritumu apglabātājs, ne iedzīvotāji.

VARAM Investīciju departamenta direktore Svetlana Sergejeva informēja par Eiropas Savienības kohēzijas fondos pieejamajiem līdzekļiem dalītās atkritumu vākšanas sistēmas pilnveidei un atkritumu reģenerācijai. Latvijas pašvaldību savienības pārstāve Sniedze Sproģe gan iebilda pret ministrijas ieceri līdzekļus padarīt pieejamus vien komersantiem, komentējot to šādi: „Investīcijas komersantiem, bet atbildība uzvelta pašvaldībām”. Šim jautājumam viņa pieskārās arī savas uzstāšanās laikā, uzsverot, ka investīcijām atkritumu nozares infrastruktūrā jābūt tajos reģionos, kur tā mazāk attīstīta, un, ja pašvaldības nes atbildību par atkritumu apsaimniekošanu, tad tām jābūt tiesīgām arī rīkoties ar līdzekļiem, kas paraudzēti nozarei.

SIA „Eco Baltia” valdes loceklis Jānis Butkevičs pievērsa uzmanību problemātiskajam jautājumam par dabā nelegāli izgāztiem būvgružiem, aicinot sakārtot likumdošanu un uzraudzības mehānismus tā, lai pēc iespējas efektīvāk novērstu šāda veida pārkāpumus. Galvenie priekšlikumi bija stingrāk uzraudzīt transporta pakalpojumu sniedzējus, kontrolēt „pelēko” nišu šo pakalpojumu segmentā, lai šādus pakalpojumus nevarētu sniegt bez noteikta parauga atļaujām, un bez ar GPS sistēmu aprīkotiem speciālajiem transporta līdzekļiem.

Semināra otro daļu atklāja VARAM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, vēlējuma formā izsakot ministrijas nostāju: „Ja mēs ko ieviešam, jāseko līdzi, kā tas tiek ievērots”.

Savukārt bioloģijas zinātņu doktors, SIA „Eiroprojekts” konsultants Indulis Emsis aizstāvēja ekonomiski patriotisku koncepciju, izvēloties Latvijas atkritumu apsaimniekošanas modeļus, jo situācija mūsu valstī atšķiras no tās, kas ir Rietumeiropā.

Runājot par dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstību, Emsis piedāvāja motivēt cilvēkus šķirot atkritumus ieviešot punktu sistēmu un materiālu stimulu (dažādu atlaižu iegūšanu, jo vairāk sašķirots, jo „balva” lielāka). Viņa priekšlikums ir radīt sistēmu, lai šķirotais materiāls tiktu pieņemts no katra individuāli, atgriežoties arī pie pagātnē pastāvējušajiem taras pieņemšanas punktiem.

Emsis arī brīdināja par ārzemju kapitāla centieniem pārņemt atkritumu apsaimniekošanas nozari, kas radīs dažādus riskus, jo ārvalstniekus nerūp iedzīvotāju intereses. Viņš uzskata, ka pašvaldībām jāsaglabā regulējošā loma atkritumu saimniecībā, un sistēma jāsadala tā, lai to nevarētu sagrābt ārzemju kapitāls, un radīt iedzīvotāju interesēm nedraudzīgus monopolus.

Bez jau pieminētajiem runātājiem, seminārā ar nozarei specifiskiem priekšlasījumiem, kas skāra gan normatīvos aktus, finansējumu un atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes tehnoloģijas, uzstājās arī citi runātāji, pārstāvot gan zinātni, gan uzņēmējdarbību, gan arī ierēdniecību.

Semināru “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 – 2030”atbalstīja Lavijas vides aizsardzības fonds, atbilstoši projektam Nr. 1-08/367/2015 .

Seminārā uzaicināti piedalījās LASUA biedri un to sadarbības partneri, „Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas” (LASA biedri) un to sadarbības partneri, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošie pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji, nozares eksperti, konsultanti un atkritumu apsaimniekošanas jomas akadēmiskie mācībspēki, studenti un mediju pārstāvji.

Pielikumi

Dalies