Skolēni prezentē Grobiņas novada šķiroto atkritumu savākšanas punktu karti

Aprīļa beigās atkritumu poligonā  “Ķīvītes” Grobiņas ģimnāzijas 11. klases skolēni prezentēja savu izstrādāto publiski pieejamo atkritumu šķirošanas punktu interaktīvo karti, kur parādītas konteineru atrašanās vietas Grobiņas pilsētā un novadā. Karte

Projekts tapis konkursa ,,Es savai videi” ietvaros, kurā skolēni ieguva 2.vietu Latvijā.

Grobiņas novada teritorijā ir izveidoti 15 punkti un viens laukums. Kartē, izvēloties vietu vajadzīgajā adresē, atveras logs ar fotogrāfiju un sīku informāciju par to, ko katrā no šķirošanas konteineriem drīkst mest, kā arī karte satur informāciju par to, kādus atkritumus drīkst ievietot katrā no konteineriem: papīra, plastmasas, stikla iepakojumu, elektropreces u.c. (Avots: www.grobinasnovads.lv)

Sagatavoja:

Laima Lapiņa

Jaunākā vides pārvaldības speciāliste

laima@liepajasras.lv

mob. 26590414

13.05.2019.

Dalies