Uzsākta reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna sabiedriskā apspriešana (papildināts ar piekļuves saiti videokonferencei raksta apakšā)

Informējam, ka ir izstrādāts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats (turpmāk – SIVN) un plānošanas dokumenta projekts “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” (turpmāk – Plāns).

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 12. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/40/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (iepriekš – Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions).  Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī –  plānotajā Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietvers šādas pašvaldības: Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Saldus novads, Kuldīgas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas, Laidu pagasti, Skrundas pilsēta.

Plāna izstrādātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 26156407, e-pasts: birojs@liepajasras.lv. Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: birojs@geoconsultants.lv.

Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – Noteikumi Nr. 157) informējam par Plāna un SIVN projekta sanāksmi.

Plāna projekta un SIVN vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 31. oktobrī plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkā (“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads), vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaitē. Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.liepajasras.lv, www.geoconsultants.lv 27. oktobrī.

 Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. septembra var iepazīties tīmekļa vietnē  www.liepajasras.lv, www.geoconsultants.lv, kā arī pašvaldībās: Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Liepājā, Rožu ielā 6; Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Grobiņā, Lielā ielā 76; Kuldīgas novada pašvaldībā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1; Saldus novada pašvaldībā, Saldū, Striķu ielā 3.

Laika posmā no 2022. gada 27. septembra līdz 31. oktobrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: kaspars.klavenieks@geoconsultants.lv vai birojs@liepajasras.lv.

PAPILDINĀTS: Pieeja tiešsaites videokonferencei par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu un plānošanas dokumenta projektu “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit:

https://us02web.zoom.us/j/84064090597?pwd=b3pYekNpMHgvWW11aXg1TGlwdzdxQT09

Pielikumi

Dalies