Stratēģija

Kapitālsabiedrības stratēģiju mēs īstenojam saskaņā ar mūsu vērtībās balstītu misiju un atbilstoši īpašnieku noteiktam vispārējam stratēģiskajam mērķim.

Šobrīd rīkojamies saskaņā ar apstiprināto “SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam”, pastāvīgi analizējam un regulāri publiskojam savas darbības rezultātus. To skaitā, pašu spēkiem regulāri veicam individuālu reputācijas pētījumu, komunicējot ar visām būtiskākajām kapitālsabiedrības ietekmes pusēm.

Pielikumi

SIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2023. gada divpadsmit mēnešiemIemaksu atšifrējums par 2023. gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2023. gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2023. gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2023. gada trīs mēnešiemSIA Liepājas RAS 2022. gada pārskatuNeatkarīgu revidentu ziņojums par 2022.gada pārskatuIemaksu atšifrējums par 2022. gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2022. gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2022. gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2022. gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai no 27.10.2014.SIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2022.gada trīs mēnešiemGada pārskats par 2021. gaduNeatkarīgu revidentu ziņojums 2021. gada pārskatamIlgtspējas pārskats par 2021.gaduIemaksu atšifrējums par 2021.gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2021. gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2021.gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2021.gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2021.gada trīs mēnešiemGada pārskats par 2020.gaduIlgtspējas pārskats par 2020.gaduIemaksu atšifrējums par 2020.gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2020.gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2020.gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2020.gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2020.gada trīs mēnešiemIlgtspējas pārskats par 2019.gaduIemaksu atšifrējums par 2019.gaduGada pārskats par 2019.gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2019.gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2019.gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2019.gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2019.gada trīs mēnešiemIlgtspējas pārskats par 2018.gaduIemaksu atšifrējums par 2018.gaduGada pārskats par 2018.gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2018.gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2018.gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2018.gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2018.gada trīs mēnešiemIlgtspējas pārskats par 2017.gaduIemaksu atšifrējums par 2017.gaduGada pārskats par 2017.gaduSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2017.gada divpadsmit mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2017.gada deviņiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2017.gada sešiem mēnešiemSIA Liepājas RAS starpperiodu pārskats par 2017.gada trīs mēnešiemIlgtspējas pārskats par 2016.gaduIemaksu atšifrējums par 2016.gaduGada pārskats par 2016.gaduIlgtspējas pārskats par 2015.gadu
Ielādēt vēl

Dalies