Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam” un labas pārvaldības principiem SIA “Liepājas RAS” tiek sasauktas dalībnieku sapulces. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības caurspīdīgu un atklātu pārvaldību, šīs sadaļas pielikumos tiek publiskota informācija par visām paziņotajām dalībnieku sapulcēm, tajā skaitā darba kārtību un lēmumiem.

Pielikumi

Ielādēt vēl

Dalies