Tirgus attiecības

Mūsu izpratnē tirgus attiecības ir mūsu definētajos principos balstīta mūsu pamatdarbības pakalpojuma sniegšana, sadarbība ar mūsu klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem, mūsu sadarbība ar pētniekiem un aktīva rīcība atkritumu apsaimniekošanas nozares politikas definēšanā un īstenošanā.

Piegādātāju un sadarbības partneru izvēlē priekšroku dodam tādiem, kam ir izpratne par korporatīvās atbildības un ilgtspējas pamatprincipiem, tai skaitā, ir laba reputācija un nav nodokļu parādu.

Savā pamatdarbībā  īstenojam caurspīdīgu un atklātu pārvaldību, atvērtu un pieejamu komunikāciju.

Dalies