Tirgus attiecības

Mūsu izpratnē tirgus attiecības ir mūsu definētajos principos balstīta mūsu pamatdarbības pakalpojuma sniegšana, sadarbība ar mūsu klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem, mūsu sadarbība ar pētniekiem un aktīva rīcība atkritumu apsaimniekošanas nozares politikas definēšanā un īstenošanā.

Savā pamatdarbībā  īstenojam caurspīdīgu un atklātu pārvaldību, atvērtu un pieejamu komunikāciju.

Dalies