Vietējā kopiena

Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības ietekmi un mērogu, vietējā kopiena ir viena no mūsu būtiskākajām ietekmes pusēm. Atbilstoši “SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijai 2021. – 2023. gadam”, esam definējuši vietējās kopienas atbalsta jomas un principus.

Mūsu prioritāte ir vietējās kopienas izglītošana, vides aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un veselīga dzīvesveida veicināšana.

Mēs:

– informējam Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotājus par racionālas un atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību;

– izglītojam par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, akcentējot atkritumu apsaimniekošanas jomu;

– atbalstām savu darbinieku idejas un iniciatīvas;

– sadarbojamies ar pašvaldībām, dažādām organizācijām un izglītības iestādēm.

Dalies