Astotajā medicīnisko atkritumu savākšanas akcijā savākti 4.8 kg

“Liepājas RAS” ikgadējā medicīnas atkritumu savākšanas akcija jau 8. reizi mudinājusi darbiniekus pārskatīt savu zāļu skapīti, lai lietošanai nederīgos medikamentus, piemēram, ar beigušos derīguma termiņu, utilizētu videi draudzīgā veidā.

Akcija norisinājās vienu mēnesi un tai tika speciāli atvēlēts šķirošanas punkts administrācijas ēkā, kurš darbiniekiem ir pieejams visu gadu arī citu atkritumu šķirošanai. Šajā punktā ir iespējams izmest arī papīra un kartona atkritumus, kas bija sevišķi noderīgi, atšķirojot iepakojumus no medicīniskajiem atkritumiem.

Arī 2022. gadā “Liepājas RAS” darbinieki ir atbildīgi pārskatījuši savas aptieciņas un kopā izdevies savākt 4,8 kg medicīnisko atkritumu. Lielākais savāktais medicīnisko atkritumu apjoms bija 2021. gadā, kad kopumā tika savākti 5,5 kg ar medicīniskajiem atkritumiem.

Atgādinām ikvienam interesentam, ka medicīniskos atkritumus visērtāk būs nodot tuvākajā aptiekā. Šādā veidā medicīniskie atkritumi tiks pareizi utilizēti, kā arī nenokļūs sadzīves atkritumos, kur tiem nevajadzētu būt.

2015. – 2018.g.10,565 kg
2019.g.3,025 kg
2020.g.0,326 kg
2021.g.5,500 kg
2022.g. 4, 800 kg
Kopā, kopš pirmās akcijas sākuma:20,216 kg
Akcijas ietvaros savākto medicīnisko atkritumu uzskaites tabula.

Atgādinām, ka nepamatota zāļu lietošana ir kaitīga veselībai. Tāpēc pirms jebkuru zāļu lietošanas vienmēr nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Dalies