Liepājas RAS darbinieki Lielās talkas 2017 laikā apzaļumo uzņēmuma teritoriju

Šogad Lielās Talkas ietvaros tika sakoptas gandrīz 2000 vietas Latvijā un arī Eiropā. No oficiālajām talkas vietām izvestas vairāk nekā 2099 tonnas atkritumu, liecina Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas dati. Poligonā “Ķīvītes” posmā no 19.aprīļa līdz 8.maijam tika ievestas 306 tonnas Lielās Talkas atkritumu. Savākto atkritumu apjoms bija lielāks nekā iepriekšējos gadus, taču arī talkas vietu un talkotāju skaits bija lielāks nekā pērn, tādēļ kopējie aprēķini liecina, ka atkritumu daudzums uz vienu talkas vietu ir samazinājies.

Lielās Talkas pirmās kravas ar savāktajiem atkritumiem poligonā Ķīvītes sāka ievest jau no 19.aprīļa. Talkas dienā  poligonā atkritumus ieveda 91 automašīna, tai skaitā arī privātpersonas. No kopējā tonnu daudzuma, Liepājā  savākta un poligonā nogādāta 191 tonna. Savukārt no Liepājas reģiona talkas atkritumus ieveda Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Skrundas pašvaldības.

Izvērtējot ievestās kravas, secinām, ka 1/3 daļu sastāda būvniecības atkritumi. Ievērojamu daļu sastāda smago automašīnu kravas, kas ieveda betonu, ķieģeļus, riepas, lielgabarītu, elektroniku, un atkritumi no garāžu un šķūnīšu iztīrīšanas. Baltie šā gada talkas maisi sastāda tikai 30% – 40% no kopējā ievesto talkas atkritumu daudzuma, bet to saturs visprecīzāk atbilst talkas laikā savākto atkritumu sastāvam (80% talka).

Talkas dienā ievērojama apmeklētība tika novērota arī poligona šķirošanas laukumam, kur iedzīvotāji šķirotus atkritumus ik dienu var nodot bez maksas.

Lielajā Talkā piedalījāmies arī mēs, poligona darbinieki ar ģimenēm. Apzaļumojām eritoriju – stādījām krāšņas puķes un garšaugus, izvēloties nolietotas mucas, riepas, kastes, grozus, piešķirot tām otru dzīvi. Turklāt bērniem bija iespēja izpausties radoši – šīs kastes un mucas paspilgtināt ar krāsām.

Pat tīru Latviju un savu apkārtējo vidi!

Avots: LASUA, www.LielaTalka.lv, www.liepajasras.lv

Dalies