Starptautiskā E-atkritumu diena

Sarkans radio aparāts ar antenu. Tumbas kā bizbizmārītes. Atrodas šķirošanas laukumā uz koka paletes paaugtinājuma.

Šomēnes (14.10.2022.) pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā E-atkritumu diena.  Šī diena pievērš uzmanību E-atkritumu radītajam kaitējumam, kā arī zaudētajiem resursiem, šos atkritumus nepārstrādājot, mudinot cilvēkus atbildīgi rīkoties. Ar E-atkritumiem tiek apzīmētas elektriskās un elektroniskās iekārtas (turpmāk tekstā arī – EEI), kuru praktiskais pielietojums zaudējis savu vērtību, tādējādi nokļūstot atkritumos.

Apvienoto Nāciju Organizācija secināja, ka 2019. gadā kopumā tika rādīti 57 miljoni tonnu ar EEI atkritumiem, 40 % no tiem bija neliela izmēra atkritumi, tādi kā telefoni, fēni, kameras, elektriskās zobu birstes, gludekļi, tosteri u.tml. Šis gads koncentrējas uz neliela izmēra atkritumiem ar saukli “Pārstrādā visu, vienalga, cik mazs!”

No EEI šīs mazās ierīces visbiežāk tiek apsaimniekotas nepareizi un nonāk sadzīves atkritumos, atšķirībā no lielās tehnikas. Eiropā atkritumu tvertnē vidēji nokļūst 1,4 kg e-atkritumu uz vienu iedzīvotāju. Šīs nelielās ierīces cilvēki nereti aizmirst atvilktnēs, skapjos, bēniņos, pagrabos un garāžās, un citās saimnieciskās telpās. Vidēji viens cilvēks pie sevis aizmirst pat 5 kg šo ierīču.  Mazās ierīces sastāda 32% no kopējā EEI skaita.

Elektriskām un elektroniskām iekārtām nevajadzētu tikt apglabātām atkritumu poligonos, jo tādējādi tiek zaudēti vērtīgi izejmateriāli un pastiprināti tiek piesārņoti pārējie atkritumi.

Elektroprecēs ir dažādas sevišķi bīstamas vielas, kam nevajadzētu nokļūt saskarē ar cilvēkiem, citām dzīvajām radībām, augsni, ūdeni savas kaitīgās ietekmes dēļ, bet nepareizas uzglabāšanas un ierīces sadalīšanas rezultātā šāds risks pastāv.

Neliels uzskatījums ar vielām, kuras var atrast EEI un to ietekmi:

  • Dzīvsudrabs – hroniski smadzeņu bojājumi;
  • Svins – kaitējums centrālajai un perifērijai nervu sistēmai, asinsrites sistēmai, nierēm;
  • Niķelis – imūnsistēmas, ādas, redzes bojājumi;
  • Kadmijs – vēzis, nieru bojājumi;
  • Arsēns un visi tā savienojumi ir toksiski, veicina orgānos hroniska rakstura problēmas.

Lai arī šīs vielas var sastapt EEI, nav jāuztraucas par mājās esošajam iekārtām, ja tās ir labā stāvoklī un atbilst drošības standartiem, bet šī iemesla dēļ ir būtiski nodot elektrotehniku tam speciāli paredzētajās vietās, kad tā savu laiku ir nokalpojusi.

Arī SIA Liepājas RAS šķiroto atkritumu savākšanas laukumā iespējams nodot nolietotās elektroiekārtas un elektropreces bez maksas.

Šīs iekārtas vēlāk dodas uz pārstrādi, lai videi drošā veidā no tām izdalītu vērtīgos materiālus – zeltu, sudrabu, varu, platīnu u.c. materiālus, atdalot tos no bīstamajiem un vairs nepārstrādājamajiem materiāliem.  Šis pārstrādes process ir sarežģīts, tam nepieciešamas gan atbilstošas zināšanas un prasmes.  2019. gadā pasaulē tika pārstrādāti tikai 17,4 %, jo daudzas valstis izvēlējās šos atkritumus apglabāt un sadzināt, nevis pārstrādāt atbildīgi.

Esi atbildīgs –  nodod pārstrādei visas nevajadzīgās iekārtas, vienalga, cik mazas!

Dalies