Zemes stundas ietvaros simboliski izslēgsim apgaismojumu

Šās nedēļas nogalē atzīmējam Zemes stundu- lielāko klimata tēmai veltīto pasākumu, kura ietvaros visā pasaulē, visās laika joslās uz stundu simboliski tiek izslēgts apgaismojums, aicinot aizdomāties par energoresursu taupīšanu.

Arī „Liepājas RAS” ir iesaistījies Zemes stundā, kas šogad tiks atzīmēta19.martā, laikā no 20:30-21:30, izslēdzot apgaismojumu savos objektos, un aicina ikvienuiedzīvotāju,uzņēmumu vai iestādi simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

 „Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus domāt arī par dabas resursu ekonomiju ne tikai reizi gadā, bet arī ikdienā, izkopjot videi draudzīgus sadzīves ieradumus, sākot jau ar atkritumu šķirošanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi ir derīgi atkārtotai pārstrādei, tādējādi ievērojami ietaupot dabas resursus, kas nepieciešami jaunu lietu izgatavošanai. Mēs varam šķirot atkritumus, taupīt elektrību un ūdeni, pēc iespējas atteikties no plastmasas maisiņiem biežāk pārvietoties kājām vai ar velosipēdu un ieviest savā ikdienā vēl daudz citu veselīgu, un lielu piepūli neprasošus ieradumus, kas ilgtermiņā atmaksāsies, padarot mūsu zemi tīrāku, zaļāku, un labāku mums pašiem un mūsu bērniem.

Uzņēmums ”Liepājas RAS”, kura pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana, ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem resursiem poligonā „Ķīvītes”, un apzinās savu ietekmi gan uz apkārtējo vidi, gan sabiedrību, tāpēc pēdējos gadus esam mērķtiecīgi strādājuši, lai atkritumu apsaimniekošana Liepājas reģionā kļūtu efektīvāka un videi draudzīgāka.

Šās nedēļas nogalē atzīmējam Zemes stundu- lielāko klimata tēmai veltīto pasākumu, kura ietvaros visā pasaulē, visās laika joslās uz stundu simboliski tiek izslēgts apgaismojums, aicinot aizdomāties par energoresursu taupīšanu.

Arī „Liepājas RAS” ir iesaistījies Zemes stundā, kas šogad tiks atzīmēta19.martā, laikā no 20:30-21:30, izslēdzot apgaismojumu savos objektos, un aicina ikvienuiedzīvotāju,uzņēmumu vai iestādi simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

 „Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus domāt arī par dabas resursu ekonomiju ne tikai reizi gadā, bet arī ikdienā, izkopjot videi draudzīgus sadzīves ieradumus, sākot jau ar atkritumu šķirošanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi ir derīgi atkārtotai pārstrādei, tādējādi ievērojami ietaupot dabas resursus, kas nepieciešami jaunu lietu izgatavošanai. Mēs varam šķirot atkritumus, taupīt elektrību un ūdeni, pēc iespējas atteikties no plastmasas maisiņiem biežāk pārvietoties kājām vai ar velosipēdu un ieviest savā ikdienā vēl daudz citu veselīgu, un lielu piepūli neprasošus ieradumus, kas ilgtermiņā atmaksāsies, padarot mūsu zemi tīrāku, zaļāku, un labāku mums pašiem un mūsu bērniem.

Uzņēmums ”Liepājas RAS”, kura pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana, ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem resursiem poligonā „Ķīvītes”, un apzinās savu ietekmi gan uz apkārtējo vidi, gan sabiedrību, tāpēc pēdējos gadus esam mērķtiecīgi strādājuši, lai atkritumu apsaimniekošana Liepājas reģionā kļūtu efektīvāka un videi draudzīgāka.

Dalies