Notikusi reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna sabiedriskā apspriešana

Vakar, 31.oktobrī SIA “Liepājas RAS” notika plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” stratēģiskās ietekmes uz vidi sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Uz apspriešanu kopumā ieradās 42 dalībnieki, no tiem 33 interesenti klātienē un 9 pievienojās tiešsaistes videokonferencei.

No vietējās kopienas izskanēja jautājumi par sabiedrības izglītošanas plāniem, par operatoru atkritumu savākšanas maršrutiem, par to kā tiek veikti atkritumu tilpuma masas mērījumi, kā arī citi jautājumi ar kuriem plašāk varēs iepazīties zemāk esošajā sabiedriskās apspriešanas protokolā.

Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams šeit. Prezentācija no apspriešanas pieejama šeit.

Protokolā ir iespējams iepazīties ar sabiedriskajā apspriešanā izskanējušajiem jautājumiem. Ja ir kādi precizējumi par protokola saturu, trīs dienu laikā ir iespējams par tiem informēt. Divas nedēļas pēc sabiedriskās apspriešanas tiek gaidīti arī priekšlikumi par sabiedriskajā apspriešanā pārrunāto.

Kaut gan tēma tieši neattiecas uz Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, klātesošiem liela interese bija par SIA “VNiMo Services” plānoto ieceri attīstīt sadzīves atkritumu (izlietoto katalizatoru) pārstrādes rūpnīcu poligonā “Ķīvītes”.

Izskanēja priekšlikums, ka SIA Liepājas RAS nepieciešams lauzt līgumu ar SIA “VNiMo Services”.  SIA Liepājas RAS uzklausīja sanākušos apspriedes dalībniekus un pēc klātesošo ierosinājuma izvērtēs iespēju lauzt līgumu ar nomnieku.

Saziņai un precizējumiem: birojs@liepajasras.lv

Dalies