SIA “Liepājas RAS” aicina iesaistīties reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē

Ņemot vērā, ka 21.01.2021. Ministru kabinets apstiprināja “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam”, Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” uzsāk Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna (LRAAP) izstrādi, lai tas būtu gatavs 2022.gada laikā.

LRAAP galvenie virzieni:

• paplašināt dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmu (depozīts, bioloģiski noārdāmi atkritumi, tekstils u.c.);

• īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas principus;

• veicināt atkritumu pārstrādi un samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.

Lai LRAAP izstrādātu un realizētu atbilstoši reģiona iedzīvotāju, sabiedrības vajadzībām un interesēm, “Liepājas RAS” plāno:

• apzināt interešu grupas, vides aktīvistus, kas ieinteresēti piedalīties plāna izstrādē;

• sniegt interesentiem priekšstatu par esošo situāciju un atkritumu apsaimniekošanas aspektiem;

• apkopot priekšlikumus;

• kopīgu diskusiju rezultātā nonākt pie piemērotākā risinājuma, kā rezultātā tiktu izpildītas ne tikai ES un LV normatīvo aktu prasības, bet arī apmierinātas sabiedrības vajadzības.

Lai piedalītos plānotajos pasākumos, aicinām pieteikties elektroniski ej.uz/lraap21 , vai sūtot e-pastu uz birojs@liepajasras.lv vai zvanot uz biroja tālruni 63459091.

Savlaicīga informācija par pasākumu norises laiku, tēmu un kārtību sekos.

Pielikumi

Dalies