Ir sākusies Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020. gadam sabiedriskā apspriešana

14. 01. 2014.

SIA „Liepājas RAS” informē par  „Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020. gadam” un „Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata” sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 14.01.2014. līdz 22.02.2014. Dokumenti elektroniski ir pieejami šeit. Ar dokumentiem var iepazīties arī SIA „Liepājas RAS” birojā darba dienās (plkst. 8.30 – 16.30). Ierosinājumus lūdzam rakstiski sūtīt uz SIA „Liepājas RAS”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads ”Ķīvītes”, LV – 3430.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 06.02.2014. plkst. 13:00 SIA ”Liepājas RAS” birojā, Grobiņas pagasta, Grobiņas novada ”Ķīvītēs”.

Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tiek publicēts reģionālajā laikrakstā, kā arī izvietots Liepājas reģiona pašvaldību ēkās.

Pielikums

Dalies