Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020. gadam iedzīvotāji apspriedīs 6. februārī

SIA „Liepājas RAS” informē, ka š.g. 6.februārī, pulksten 13.00, uzņēmuma birojā, Grobiņas pagasta, Grobiņas novada „Ķīvītēs” notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme sakarā ar „Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020. gadam” un “Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskatu”.

Interesentus, kuri vēlas iesaistīties plāna apspriešanā, aicinām  ar izstrādātajiem dokumentiem  iepazīties “Liepājas RAS” mājas lapā: http://liepajasras.lv/lv/uznemums/zinu-arhivs/ir-sakusies-liepajas-regionala-atkritumu-apsaimniekosanas-plana-2014-%E2%80%93-2020-gadam-sabiedriska-apspriesana/ vai http://liepajasras.lv/ .

Sanāksmē ir gaidīts un tiks uzklausīts ikviena reģiona iedzīvotāja viedoklis.

Dalies