Noslēgusies Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam sabiedriskā apspriešanas sanāksme

SIA „Liepājas RAS” rīkotā  sabiedriskās apspriešanas sanāksme sakarā ar „Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020. gadam” noslēgusies ar aktīvām debatēm par nozares nākotni. Uz sanāksmi bija ieradušies gan reģiona pašvaldību pārstāvji, gan arī nozari pārstāvošie uzņēmēji, kas pauda savus, nereti pretējus viedokļus

Uzrunājot sapulcējušos, SIA „Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols uzsvēra, ka plāns radīts, lai izveidotu ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un pēc šīs apspriešanas tas tiks virzīts tālāk apstiprināšanai pašvaldību līmenī. Niedols arī atgādināja, ka „plānā rakstītais nav akmenī cirsts, un būs iespējas veikt korekcijas gadījumā, ja situācija valstī un nozarē mainīsies”.

Principiāli iebildumi pret plānu pašvaldību pārstāvjiem neradās, vienīgi Saldus novada domes vides pārvaldības speciāliste Zane Štencele akcentēja īpašo situāciju Saldus un Brocēnu novados, kas ģeogrāfiski atrodas vistālāk no poligona „Ķīvītes”. Štencele uzsvēra, ka vēsturiski, ņemot vērā attālumu, minētās pašvaldības ir radījušas savu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, un neredz kādas funkcijas deleģēt SIA „Liepājas RAS”, kas saskaņā ar plānu kļūst par „Reģionālo Atkritumu apsaimniekošanas centru”.

Atbildot uz to, Normunds Niedols uzsvēra, ka šo novadu īpašā situācija tiks respektēta un aicināja Saldus un Brocēnu pašvaldības noformulēt savu modeli, ko varētu iekļaut plānā. Tāpat tika ziņots, ka visas reģiona pašvaldības paudušas atbalstu plānam, pagaidām savu viedokli nav paudusi vienīgi Brocēnu pašvaldība.

Kritisks bija arī Durbes novada domes deputāts Andrejs Radzēvičs, kurš uzskata, ka līdzšinējā sistēma, kad pašvaldības pašas organizē atkritumu apsaimniekošanu, darbojas veiksmīgi, un nav nepieciešamas izmaiņas.

Normunda Niedola viedoklis par labu vienotam „Reģionālajam Atkritumu apsaimniekošanas centram” bija balstīts argumentos, ka tas ievērojami atvieglos pašvaldību darbu: „Būs viens operators, viena karstā tālruņa līnija, kas risinās iedzīvotāju problēmas saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldībām līdz ar to atkritīs daudzas problēmas”.

Liepājas domes izpilddirektora vietnieks  Mārtiņš Tīdens arī atbalstīja centralizētu modeli, paužot domu, ka reģionam, vienam veselumam ir vieglāk darboties iedzīvotāju interesēsJāatrisina ir tikai jautājums, kādā variantā sistēma darbosies. Vai tiks piesaistīts privāts uzņēmējs, vai darbosies publiskās-privātās partnerības modelis, vai arī tiks izmantots sauktais in house modelis, kad visas atkritumu apsaimniekošanas funkcijas tiek uzticētas „Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram”.

Sanāksme noslēdzās ar apņemšanos plānu pabeigt līdz februāra nogalei, un virzīt to tālāk apstiprināšanai pašvaldībās.

Dalies