Pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji vēl divas nedēļas var papildināt LRAAP 2014-2020

Noslēgusies SIA „Liepājas RAS” rīkotā Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam projekta apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās reģionā ietilpstošo novadu pašvaldību, kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji.

Visiem dots papildus laiks divu nedēļu garumā (07.08-22.08.2013) rūpīgāk iepazīties ar plānu, izdiskutēt to vietējā līmenī, un iesniegt savus ierosinājumus, komentārus un jebkuru citu informāciju, kas šķiet būtiska plāna galīgajā versijā.

Plānā paredzēts, ka turpmākajā periodā ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie iepirkumi tiks rīkoti nevis katrā  pašvaldībā atsevišķi, bet pa reģioniem jeb apsaimniekošanas zonām.  Plāna projektā pašlaik piedāvāti divi iespējami risinājumi – sadalīt reģionu divās zonās(Saldus, Brocēni un Liepāja kopā ar bijušā Liepājas rajona pašvaldībām) vai trīs zonās (Saldus, Brocēni un bijušā Liepājas rajona  Dienvidu daļas novadi , ietilpinot arī Liepājas pilsētas Dienvidu daļu, kā arī trešā – kādreizējā Liepājas rajona Ziemeļu daļa, un pilsētas Ziemeļu puse)Šāds dalījums lielās zonās būtu izdevīgāks iedzīvotājiem, jo lielāks iepirkums ļauj samazināt atkritumu apsaimniekotāju izmaksas, un līdz ar to uzturēt zemākus atkritumu apsaimniekošanas tarifus.

Nelielas diskusijas izvērtās arī par pienākumu un atbildības sadali starp pašvaldībām un Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru („Liepājas RAS”). Tāpat, tiks meklēti risinājumi kā plānā iekļauties tām pašvaldībām, kurām jau ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem laika posmā, kas skar plāna periodu.

Atgādinām, ka galvenie uzdevumi, kas veicami plānā noteiktajā periodā ir-

Pienākumu un atbildības pārskatīšana starp iesaistītajām pusēm.

Atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizācija.

Apsaimniekošanas infrastruktūras elementu attīstība.

Regulāra sabiedrības informēšana un izglītošana, lai veicinātu izpratni par nozari.

Iepriekšējā plāna periodā uzsākto pasākumu īstenošana.

LRAAP 2014-2020 tiek izstrādāts ievērojot Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā noteiktās atkritumu apsaimniekošanas sektora attīstības prioritātes, lai sekmētu šī plāna noteikto mērķu īstenošanu Liepājas reģionā.

Dalies