Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) skaidrojums par Liepājas Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu

Darām zināmu, ka  uzņēmums SIA “Liepājas RAS” ir saņēmis atbildi par Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020. gadam statusu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta redakcijai, kas stājās spēkā 2015.gada 1.jūnijā. Ar šiem dokumentiem var iepazīties pielikumā.

Pielikums

Dalies