Pakalpojumi

Atkritumu pieņemšana

SIA “Liepājas RAS” ir reģionālais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kurš veic sadzīves atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus no privātpersonām, kā arī juridiskām personām sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes”.

Poligonā “Ķīvītes” tiek pieņemti atkritumi, kas radīti Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā (nosaka Ministru kabineta 25.06.2013. not.nr. 337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”).

Atkritumi poligonā tiek pieņemti pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināta cenrāža.

Poligona teritorijā jāievēro saistošie noteikumi poligona teritorijā.

Teritorijas un infrastruktūras iznomāšana

Poligona “Ķīvītes” teritorijā ir iespējams attīstīt biznesa iespējas. Uzņēmums piedāvā izīrēšanai savu teritoriju un attīstītu infrastruktūru.

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstība

Vadoties pēc Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas likuma, Uzņēmums plāno reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstību un tā ietvaros:

  • iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanā;
  • izstrādāt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu jaunam plānošanas periodam;
  • sadarboties ar citiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, apsaimniekotājiem un pašvaldībām;
  • koordinēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību reģionā.

Dalies