Atkritumu poligonā „Ķīvītes” var nodot sadzīves bīstamos atkritumus

SIA „Liepājas RAS” informē, ka sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja nodot bez maksas sadzīves bīstamos atkritumus no mājsaimniecībām.

Kas ir sadzīves bīstamie atkritumi un kāpēc tie ir bīstami?

Tie ir atkritumi, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Nokļuvuši kopējā atkritumu plūsmā vai apkārtējā vidē, sadzīves bīstamie atkritumi var izraisīt nelaimes gadījumus (uzliesmot, sprāgt, aizdegties,  izdalīt toksiskās gāzes), kuros var ciest iedzīvotāji. Tie var savainot dzīvniekus, putnus, kā arī piesārņot augsni, gruntsūdeņus un gaisu. Šie atkritumi satur daudz toksisku un indīgu vielu, kas var izraisīt smagas saslimšanas un saindēšanos gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

Sadzīves bīstamie atkritumi ir:

– Mazgāšanas, tīrīšanas, spodrināšanas līdzekļu atlikumi, dezinfekcijas līdzekļu atkritumi u.tml.;

– Kosmētikas līdzekļu atlikumi (piemēram, matu laku, dezodorantu flakoni u.tml);

Laku, krāsu atlikumi un organiskie šķīdinātāji;

Augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu atkritumi;

Naftas produktu un minerāleļļu atkritumi;

Dzīvsudraba termometri un dienasgaismas spuldzes;

Medikamentu atkritumi;

Svina akumulatori un baterijas;

Elektriskie un elektroniskie aparāti.

Sīkākai informācijai par šo atkritumu nodošanas kārtību sazināties ar Vides pārvaldības speciālisti Zani Siksnu

tel. 63459096, e-pasts: zane@liepajasras.lv; dispečeri Ilzi Grīsli tel. 63459097, e-pasts: ilze@liepajasras.lv.

Dalies