Atkritumu ievešana poligonā

Atkritumu pieņemšana

Poligonā pieņem mājsaimniecībās, būvniecībā un ražošana radušos atkritumus, kas nav šķidri un tie nevar tikt klasificēti kā bīstami (nosaka Ministru kabineta not.nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”). Izņemot mājsaimniecībā radušos bīstamos atkritumus no fiziskām personām, ko pieņem šķiroto atkritumu savākšanas laukumā.

Fizisku personu apkalpošana

  1. Poligonā “Ķīvītes” pieņem no fiziskām personām pašu radītos atkritumus.
  2. Nešķiroti sadzīves atkritumi no privātpersonām netiek pieņemti.
  3. Lai nodotu atkritumus līgums nav nepieciešams. Norēķins par ievestajiem atkritumiem tiek noformēts uz vietas poligonā. Norēķināties var ar skaidru naudu vai maksājumu karti.
  4. Fiziskas personas atkritumus poligonā “Ķīvītes var nodot darba laikā no 8-19:00, bez brīvdienām.
  5. Atkritumi tiek pieņemti pēc cenrāža atkarībā no to sastāva.
  6. Auto ar atkritumiem tiks nosvērts iebraucot un izbraucot.
  7. Atkritumi ir patstāvīgi jāizkrauj norādītajā vietā (lūdzu, jautājiet Klientu centrā).
  8. Svēršanas intervāls ir 20 kg. Lūdzu ņemiet vērā – mazāku svaru nosvērt nevaram.

Poligona “Ķīvītes” teritorijā darbojas šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas paredzēts tikai fiziskām personām.

Juridisku personu apkalpošana

Lai juridiskā persona noslēgtu līgumu, lūdzam iepriekš zvanīt +371 26446698 vai rakstīt uz e-pastu ilze@liepajasras.lv (kontakti).

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Pirms atkritumu nogādāšanas poligonā pārliecinieties vai Jums kā komersantam nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kurā ietvertas atkritumu pārvadāšanas tiesības to nogādāšanai poligonā.

  1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kas uz vienošanās pamata veic citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu. Lai veiktu citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. Atkritumu pārvadāšanu uz poligonu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta noteikumiem nepieciešama spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
  2. Atkritumu sākotnējais radītājs – persona, kuras darbība rada atkritumus. Ja persona pašas radītos atkritumus savāc un pārvadā uz poligonu, tai nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
Atkritumu poligona shēma

Dalies