Iznomājam

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” apsaimniekotā atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorija – vieta energoefektīvai uzņēmējdarbībai Grobiņas pagastā

Uzņēmējdarbības īstenošanai centra teritorijā pieejamas iznomājamas zemes platības un attīstīta infrastruktūra: no atjaunojamiem energoresursiem (poligona gāzes) ražota siltumenerģija, elektroenerģija, dabasgāzes pieslēgums, ūdens, kanalizācijas un sakaru komunikācijas, sakārtoti piebraucamie un iekšējie ceļi.

Poligona teritorijā pieejamā infrastruktūra:

– nomājami zemes gabali ar kopējo platību līdz 45 000 m2

– siltumenerģija līdz 1200 MWh/gadā;

– dabasgāze ar iespēju pieslēgties maģistrālam gāzes vadam (D160 mm);

– elektroenerģija;

– ūdensapgāde – debits 2 litri/sekundē;

– sadzīves kanalizācijas tīkli;

– ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iespējas;

– salīdzinoši zems nekustamā īpašuma nodoklis (salīdzinājumā ar Liepājas pilsētu);

– sakārtoti piebraucamie un iekšējie ceļi (asfalts);

– atrašanās vieta: tikai 15km attālumā no Liepājas pilsētas un 3km attālumā no šosejas A9 (Rīga – Liepāja).

Zemes platības atbilst ražošanas apbūves teritorijai saskaņā ar Grobiņas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam.

Informācija par pieteikumu zvanot 63459097 vai ivars@liepajasras.lv (kontakti)

Pielikumi

Dalies