“Liepājas RAS” piedāvā nomāt zemi komercdarbībai poligona “Ķīvītes” teritorijā

ZEMESGABALS NR.1   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~3300 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas  

ZEMESGABALS NR.2   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~300 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas    

ZEMESGABALS NR.3   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~2000 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas    

ZEMESGABALS NR.4   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~1200 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas    

ZEMESGABALS NR.5   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~2400 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas    

ZEMESGABALS NR.6   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~450 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas    

ZEMESGABALS NR.7   Nekustamā īpašuma adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430   Kadastra numurs: 64600040421   Telpu tips vai iznomājamās zemes platība: ~11 000 m2, platība var tikt precizēta   Lietošanas mērķis: Ražošanas objektu apbūves zeme   Paredzamais līguma darbības termiņš: līdz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas     Kontaktpersona: ražošanas direktors Māris Grīnfeldstālr. 26424484, e-pasts: maris@liepajasras.lv

Pielikums

Dalies