Apstiprināti grozījumi iepirkumam “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”

17.01.2011.

Pievienotajā failā skatīt apstiprinātus grozījumus iepirkumam „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionāpoligona “Ķīvītes” infrastruktūras pilnveidošana”, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001” .

Iepirkuma identifikācijas Nr. LRAS 2010/2.

Pielikums

Dalies