Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA “Liepājas RAS” atklās bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu

Divu fāzu sausās fermentācijas rūpnīca

Šī gada 17. novembrī  reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” notiks jaunās bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas atklāšana. 

Uzņēmuma valdes loceklis Normunds Niedols:Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunā tehnoloģiskā risinājuma, poligonā ik gadu tiks apglabāti aptuveni par 9,5% mazāk sadzīves atkritumu, turklāt, bioloģisko atkritumu dalīta vākšana un pārstrāde ir Latvijas turpmāko gadu viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo normatīvo aktu prasības paredz no 2024. gada ieviest šķirošanas sistēmu pārtikas un dārzu atkritumiem, kas attiecīgi arī būs jāpārstrādā.” 

2021. gada 3. novembrī SIA ”Liepājas RAS” un SIA ”Velve” kopīgi noslēdza projektēšanas un būvniecības darbu līgumu, vienojoties par jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi projektā “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”. Projekta kopējie izdevumi  – 8,3 milj. EUR bez PVN. AS “SEB banka” šī projekta realizācijai piešķīrusi aizdevumu 3 milj. EUR apmērā.

Projekta mērķis ir attīstīt organisko atkritumu pārstrādi reģionā, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu un paaugstināt to izmantošanas efektivitāti, kā arī samazināt apglabājamo atkritumu apjomu par 9,5%, tādējādi atbilstot Eiropas Savienības prasībām.

Ar nākamo gadu visā Latvijā uzsāksies  bioloģisko atkritumu šķirošana un dalīta savākšana. Šī iedzīvotājiem būs iespēja  samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa plānota par 40% zemāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Rūpnīcas sausās fermentācijas pārstrādes tehnoloģija ļaus pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus komposta materiālā, tādējādi samazinot resursu patēriņu, kā arī pārstrādes procesā tiks iegūta biogāze 800 tūkstoši m3 gadā. Koģenerācijas procesā saražotais siltums ap 700 MWh tiks izmantots bioloģisko atkritumu pārstrādes procesu nodrošināšanai, bet pārējo siltumu izmantos poligona ēku apsildei un nomnieku vajadzībām.

Projekts  īstenots sadarbībā ar SIA ”Velve”, uzņēmumam realizējot projektēšanu un būvdarbus, kas ietvēra gan tehnoloģiskās ēkas, gan  biomasas tuneļu ēku būvdarbus, kā arī nojumes, ceļu, laukumu un inženierkomunikāciju izbūves darbus.

Projekts īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros, ar KF finansējumu 6 000 000,00 eiro.

Dalies