Dānijas pieredze, uzņēmuma REnescience apmeklējums

23.03.2012.

Liepājas RAS piedalījās uzņēmuma REnescience apmeklējumā. Nosaukums REnescience ir saīsinājums no angļu vārdiem Renewables (atjaunojamās enerģijas resursi), Science (zinātne) un Renaissance (enerģijas sistēmas renesanse/atdzimšana). Uzņēmuma īstenotā projekta būtība ir enzīmu izmantošana sadzīves atkritumu apstrādē pie zemas temperatūras. Ar enzīmu tehnoloģijas palīdzību atkritumi tiek sašķiroti un organiski sadalošās frakcijas tiek pārvērstas brūnganā šķidrumā, no kura var iegūt biogāzi un tālākelektrību un siltumu.

Nešķirotie sadzīves atkritumi ar šīs tehnoloģijas palīdzību tiek pārvērsti vērtīgos produktos:

·         bio-šķidrums ir augstvērtīga izejviela biogāzes ražošanā,

·         biogāzes ražošanas rezultātā rodas fosforu saturošs pārpalikums (digestate -digestāts), kas ir labs augsnes mēslojums,

·         atšķirotās frakcijasstikls, metāls un augstākās kvalitātes plastmasair pārstrādei derīgs materiāls,

·         tiek iegūts cietais kurināmais, kura sastāvā ir zemas kvalitātes plastmasa, tekstilizstrādājumi un koks.

Bez tam, 17. un 18. aprīlī Liepājas RAS piedalījās sanāksmēs, kuras organizēja Projekta Vadošais partnerisKopenhāgenas dome, un tās bija Stratēģiskās padomes sēde un Virsvadības komitejas sēde. Stratēģiskās padomes sēdē tika apspriesti Projekta ietvaros veiktie pētījumi un sniegti ieteikumi turpmākai darbībai. Savukārt Virsvadības komitejas uzdevums bija izvērtēt saņemtos ieteikumus, arī līdz šim Projektā paveikto.

Dalies