“Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros ir veiksmīgi uzsākti būvdarbi.

SIA “Liepājas RAS” īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros ir veiksmīgi uzsākti būvdarbi, kas norit atbilstoši plānotajam būvdarbu grafikam.

Objektā turpinās zemes darbi, ceļu un laukumu izbūve, kā arī inženierkomunikāciju izbūves darbi. Pabeigti biogāzes fermentācijas tvertnes/tehnoloģiskās ēka pamatnes būvdarbi, turpinās tehnoloģijas būvdarbi.

Informācijai:

Projekta kopējie izdevumi  – 7 644 075,63 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies