Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveides ietvaros būvdarbi turpinās pēc plāna

SIA “Liepājas RAS” turpina īstenot Kohēzijas Fonda līdzfinansēto projektu Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”.

Biomasas fermentācijas tuneļu ēkās pabeigta grīdas izbūve un ārsienu siltināšana, turpinās jumta siltināšana un tehnoloģisko cauruļvadu izbūve.

Tehnoloģiskajā ēkā turpinās komunikāciju izbūve. Ir uzsākti iekšējie apdares darbi, kā arī vadības un automatizācijas sistēmu būvdarbi.

Pabeigta atkritumu šķirošanas nojumes dzelzsbetona sienu un jumta seguma izbūve.

Būvniecības darbi notiek atbilstoši plānotajam grafikam un turpina tuvoties noslēgumam.

Informācijai:

Projekta kopējās izmaksas – 7 644 075,63 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies