Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas veicamo darbu apjoms pamazām tuvojas noslēgumam

cilvēks daba vestē un ķiverē skatās uz rūpniecības darbiem

SIA “Liepājas RAS” Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” ietvaros veicamo darbu apjoms pamazām tuvojas noslēgumam.

Biomasas fermentācijas tuneļu ēkās tehnoloģisko cauruļvadu izbūve ir pabeigta, tiek veikta pieslēgšana un ieregulēšana. Turpinās jumta siltināšana, vadības un automatizācijas sistēmas būvdarbi.

Turpinās Tehnoloģiskās ēkas iekšējo inženiertīklu un tehnoloģijas izbūve, sadales telpas elektroapgādes sadales skapju montāžas darbi. Pabeigti iekšējās apdares darbi.

Pabeigta atkritumu šķirošanas nojumes dzelzsbetona sienu un jumta seguma izbūve, turpinās nojumes elektroapgādes un zemējuma izbūves darbi.

Ir uzsākti labiekārtojuma darbi  – ceļu un laukumu segumu izbūve.

Informācijai:

Projekta kopējās izmaksas – 7 644 075,63 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies