Liepāja gatavojas bioloģisko atkritumu šķirošanai

Rūpnīcas būvniecība, kadrs no augšas.

Lai veidotu videi draudzīgu atkritumu šķirošanu un izpildītu Eiropas Savienības prasības, jau no nākamā gada visā Latvijā obligāta būs bioloģisko atkritumu šķirošana. Tas ir komplekss process un prasa apjomīgu sagatavošanos, tādēļ pagājušajā nedēļā notika Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pārstāvju tikšanās, kurā tika apzināti veicamie darbi, lai izveidotu jaunu sistēmu efektīvai un iedzīvotājiem ērtai atkritumu šķirošanai.

Daudzviet Eiropā bioloģisko atkritumu šķirošana un pārstrāde jau tiek veikta ilgus gadus, ievērojami samazinot šo valstu apglabāto atkritumu daudzumu un kaitīgo ietekmi uz vidi, tā vietā iegūstot vērtīgu resursu – augsnes mēslojumu un biogāzi, atkarībā no pārstrādes sistēmas. Latvijā bioloģisko atkritumu šķirošana būs obligāta no 2024.gada 1.janvāra, un tās neieviešanas gadījumā pastāv sankciju draudi.

“Liepājas RAS” būs viens no bioloģisko atkritumu pārstrādes punktiem Latvijā. Šeit atkritumi tiks pārstrādāti, iegūta enerģija un tie pārtaps otrreiz izmantojamos izejmateriālos. Darāmā un izaicinājumu vēl ir daudz, bet, sākot laicīgi gatavoties un ņemot vērā citu pieredzi, mums ir visas iespējas veidot gudru atkritumu apsaimniekošanu un reģionu vēl tīrāku. Ir jāizveido efektīva bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma”, skaidro “Liepājas RAS” vadītājs Normunds Niedols.

“Bioloģisko atkritumu šķirošana un pārstrāde ir iespēja dabu piesārņojošo un dārgo atkritumu aprakšanu pārvērst vērtīgu resursu – augsnes mēslojuma vai biogāzes ieguvē, turklāt samazinot iedzīvotāju izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Citu Eiropas valstu veiksmīgā pieredze liecina, ka šķirot un pārstrādāt atkritumus ir ērts process un tas strādā, ja sistēma jau no ieviešanas ir pārdomāta visos tās procesos no mājsaimniecības līdz pat atkritumu pārstrādei. Kā būtisku etapu gribu uzsvērt tieši atkritumu šķirošanas sākumposmu – mājsaimniecību – kas ietekmē visa pārējā procesa kvalitāti. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēkam ir nodrošināti ērti apstākļi bioloģisko atkritumu šķirošanai un saprotamu informācija par to, kā pareizi veikt šķirošanu,” uzsver CleanLiving vadītāja Zanda Briķe.

Latvijas pieredze: pilotprojekta #biovaig secinājumi

Z. Briķe dalījās ar pieredzi, kas gūta tikko kā Rīgā īstenotajā pilotprojektā #biovaig, kurā piedalījās vairāk nekā 4000 cilvēku no 1700 mājsaimniecībām. Projekts ļāva izvērtēt pilnu bioloģisko atkritumu šķirošanas ciklu – no mājsaimniecību virtuvēm līdz konteineriem pie to mājām, un tālāk līdz pat poligonam, kas deva iespēju pārliecināties, ka citu valstu pieredze bio atkritumu šķirošanā var būt tikpat veiksmīga arī Latvijas vidē.

Projekts parādīja, ka šķirošana sākas katras mājsaimniecības virtuvē, un tā darbojas, ja iedzīvotājam tiek iedots ērts un viegli saprotams instruments. Šajā projektā katra mājsaimniecība saņēma speciālu konteineru un bionoārdāmo maisiņu komplektu – līdzīgus kā Itālijas un Norvēģijas pašvaldības nodrošina saviem iedzīvotājiem. Aptaujātie pilotprojekta dalībnieki atzina, ka šķirot ir ērtāk, ja lieto kompostējamos maisiņus, kas ievērojami samazina bio atkritumu iespējamās smakas un netīrumus. Pilotprojekts sevi ir attaisnojis  ar izmērāmiem rezultātiem – bio konteineru izvešanas reizes bija jāpalielina, savukārt sadzīves konteineri kļuva tukšāki, līdz to skaitu varēja samazināt līdz vienam, kas ir reāls ietaupījums katras mājsaimniecības ikmēneša rēķinā.

Arī savākto atkritumu kvalitāte pilotprojektā bija ļoti augsta, kas līdz šim bijusi viena no sāpīgākajām problēmām atkritumu pārstrādes poligoniem – bioloģisko atkritumu konteineros metot neatbilstošus atkritumus un, piemēram, nepārstrādājamos maisus, arī gala produktam jeb kompostam nebūs nedz nepieciešamā kvalitāte, nedz pieprasījums tirgū.

Ārvalstu pieredze un Latvijā īstenotais pilotprojekts apliecinājis, ka bioloģisko atkritumu šķirošanas un pārstrādes sistēmas ieviešana ir pilnībā iespējama un labi strādājoša arī Latvijā, ļaujot ne tikai formāli īstenot ES direktīvas prasības, bet reāli ievērojami samazināt aprokamo atkritumu daudzumu un darīt to ērti un ekonomiski izdevīgi.

Kontakti:

Zanda Briķe, CleanLiving

zanda@cleanling.lv

+371 298 21 918

Dalies