Turpinās “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”

Turpinās SIA “Liepājas RAS” Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” ietvaros veicamie darbi.

Biomasas fermentācijas tehnoloģiskajā ēkā un tuneļu ēkās turpinās biofiltru režģu uzstādīšana, vadības un automatizācijas sistēmas uzstādīšana.

Notiek teritorijas labiekārtojuma darbi  – ceļu un laukumu segumu izbūve.

Kopējais izpildīto darbu apjoms ir vidēji 85%.

Drīzumā plānots uzsākt atkritumu pārstrādes iekārtu ieregulēšanu un testēšanu, lai sagatavotu fermentācijas sistēmu nodošanai ekspluatācijā.

Informācijai:

Projekta kopējās izmaksas – 8 286 151,55 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies