Uzsāktie būvdarbi turpinās atbilstoši plānotajam grafikam

Sausās fermentācijas rūpnīcas būvlaukums.

SIA “Liepājas RAS” īstenotā Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” ietvaros uzsāktie būvdarbi kopumā turpinās atbilstoši plānotajam būvdarbu grafikam.

Biogāzes fermentācijas tvertnes/tehnoloģiskās ēkas būvdarbi turpinās ar ēku vispārceltnieciskajiem būvdarbiem un tehnoloģisko iekārtu būvdarbiem.

Uzsākti atkritumu šķirošanas nojumes dzelzsbetona konstrukciju kolonnu izbūves darbi, kā arī tehnoloģiskās daļas inženiertīklu izbūve.

Informācijai:

Projekta kopējās izmaksas – 7 644 075,63 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies