FORCE seminārs 2019. gada septembrī

Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” darbinieki aizvadītajā nedēļā piedalījās Aprites ekonomikas akadēmijā, kur galvenās projekta pilsētas ir Kopenhāgena, Hamburga, Lisabona un Dženova. Šajās pilsētās plānots organizēt 16 dažādus līdzdalības projektus, kuros iesaistīs vietējos uzņēmumus, iedzīvotājus un akadēmiskos spēkus, lai veidotu sadarbību, attīstītu eko-inovatīvus risinājumus un aprites ekonomikas principus ieviestu ikdienā.

 

Šī semināra galvenais uzdevums bija apskatīt jau padarīto, uzzināt nākošos plānus, uzklausīt pieredzi no dažādiem uzņēmumiem, kas aktīvi strādā pie aprites ekonomikas ieviešanas savā darbībā. Dell Technologies dalījās pieredzē ar to, kā samazināt elektronisko atkritumu daudzumu un izmantot pārstrādātu plastmasu, radot pārstrādātu iepakojumu, un atbalstītu nevalstisko organizāciju https://www.nextwaveplastics.org/ , kas cenšas savākt plastmasas piesārņojumu okeānos.

 

A. Douma no Director Business & Program Development, Circle Economy,www.circle-economy.com dalījās pieredzē ar Prāgas aprites ekonomikas stratēģijas ieviešanu, kur sadarbība ar pašvaldību, organizācijām, uzņēmējiem un novatoriem ir svarīga, lai paātrinātu aprites ekonomikas praktisko ieviešanu.

 

Re-Matchir pasaules līderis mākslīgo futbola, golfa un rotaļu laukumu pārstrādes jomā. Uzņēmuma vadītājs dalījās ar savu pieredzi par to, ka šo laukumu pārvaldnieki ir gatavi tos nodot pārstrādei un vēlāk arī izmantot pārstrādātus laukumus, ja vien to kvalitāte ir vienlīdzīga. Tomēr šis uzņēmums saskarās negatīvu attieksmi no laukumu vadošajiem ražotājiem, ka tie  nevēlās iesaistīties aprites ekonomikas veicināšanā.

 

 

Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt 2 objektus:

1) Kopenhāgenas plastmasas atkritumu šķirošanas rūpnīcu, kas darbojas testa režīmā, izmantojot jaunās paaudzes robotizētu iekārtu. Šīs stacijas galvenais mērķis ir iegūt datus, kāda veida plastmasas plūsmas ir Kopenhāgenas pilsētā. Ar šo informāciju pašvaldība var doties pie uzņēmējiem un ražotājiem, lai vienotos par standartizētiem risinājumiem. Izvērtēt kādas ir labākās tehnoloģijas tīrāku plastmasas materiālu iegūšanai tālākai pārstrādei. Kā arī svarīgi ir informēt sabiedrību, par to kāpēc nepieciešams pareizi šķirot plastmasas atkritumus un kā izvēlēties tādus produktus, kuru iepakojums tiešām ir pārstrādājams.

maza3.jpg

Populārākie atkritumu veidi Kopenhāgenas plastmasas atkritumu šķirošanas rūpnīcā.

 

 

maza1.jpg

Plastmasas atkritumi, kuru pārstrāde šobrīd ir ierobežota, bet Kopenhāgenas plastmasas šķirošanas rūpnīca meklē iespējas, kā tos varētu pārstrādāt, piemēram, šādos plastmasas krēslos.

 

 

 2) Kopenhāgenas jauno, eksperimentālo atkritumu šķirošanas staciju, kas ir veidota no otrreiz izmantotiem būvmateriāliem. Šajā stacijā no iedzīvotājiem pieņem vairāk kā 40 dažādus atkritumu veidus, kā arī cenšas  no atkritumiem nodalīt vēl izmantojamas lietas, tās atgriežot apritē.

 

maza2_1.jpg

Kopenhāgenas atkritumu šķirošanas stacija

 

maza6.jpg

Uz šķirošanas staciju atvestie augi, kuri pēc nepieciešamības tiks nodoti kādam, kam tie būs nepieciešami

 

 

SIA “Liepājas RAS” šajā projektā piedalās kā pieredzes pārņēmējs ar potenciālu iespēju ieviest projekta idejas un rezultātus uzņēmuma darbībā un visā Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Arī Liepājas reģionālajā atkritumu poligonā “Ķīvītes” šķirošanas laukumā ir iespējams sašķirot atkritumus 12 dažādās frakcijās un Grāmatu skapis ir iespēja, grāmatas atgriezt vēl apritē.

 

Uzziņai:

Force (pilnais nosaukums City cooperation FOR CircularEconomy/  Pilsētu sadarbība → aprites ekonomikai) vai Aprites ekonomikas akadēmijas mērķis ir izveidot sadarbību starp Eiropas pilsētām, lai stimulētu abpusēju pieredzes apmaiņu un mācīšanos vienam no otra. Projekta mērķis ir samazināt vērtīgo materiālu plūsmu noplūdi un censties to ievirzīt aprites ekonomikas gultnē.

Projekta īstenošanas laiks 2016. – 2020. g. Projekta laikā partnervalstis izveidos 16 partnerības un 10 jaunus risinājumus tirgus produktiem.

Šajā projektā katra no četrām pilsētām uzņēmās atbildību par vienu no četrām atkritumu plūsmām: 1) plastmasas atkritumiem, 2) vērtīgo metālu atgūšanu no nolietotām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, 3) ēdiena pārpalikumiem vai virtuves atkritumiem un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, 4) koksnes atkritumiem. Kā arī katra pilsēta izstrādā pārējo atkritumu plūsmu samazināšanas projektus.

Par pašu projektu vairāk varat iepazīties http://www.ce-force.eu.

 

Sagatavots:

2.10.2019

Laima Lapiņa, laima@liepajasras.lv un Ritma Dubrovska

Dalies