Liepājas RAS dalība starptautiskā projektā “FORCE”

FORCE Academy (City cooperation FOR Circular Economy) ir pilsētu sadarbība ceļā uz aprites ekonomiku. Akadēmija ir izveidota, lai veicinātu sadarbību starp Eiropas pilsētām, un stimulētu abpusēju pieredzes apmaiņu un mācīšanos vienam no otra. Projekta mērķis ir samazināt vērtīgo materiālu plūsmu noplūdi un censties to ievirzīt aprites ekonomikas gultnē.

Četras galvenās projekta partneres šajā projektā ir Kopenhāgena, Hamburga, Lisabona un Dženova. Šīs pilsētas centīsies iesaistīt vietējos uzņēmumus, iedzīvotājus un akadēmiskos spēkus 16 dažādos līdzdalības projektos, lai veidotu sadarbību un attīstītu eko-inovatīvus risinājumus.

SIA “Liepājas RAS” šajā projektā piedalās kā pieredzes pārņēmējs ar potenciālu iespēju ieviest projekta idejas un rezultātus uzņēmuma darbībā un visā Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Šajā projektā katra no galvenajām pilsētām uzņemās būt atbildīga par vienu no četrām atkritumu plūsmām:

·         plastmasas atkritumiem,

·         vērtīgo metālu atgūšanu no nolietotām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm,

·         ēdiena pārpalikumiem vai virtuves atkritumiem un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem,

·         koksnes atkritumiem.

Kā arī katra pilsēta apņēmās nodrošināt arī pārējo atkritumu plūsmu samazināšanas projektus.

Par pašu projektu vairāk varat iepazīties http://www.ce-force.eu .

Šī gada 17. oktobrī Essenē, Vācijā notika pirmais seminārs par pilsētu resursiem un iespējām uzlabot esošo situāciju. Semināra laikā projekta galvenie partneri kopā ar citu Eiropas pilsētu, specializēto uzņēmumu  un organizāciju pārstāvjiem tikās, lai dalītos pieredzē ar to, kā var samazināt atkritumu daudzumu.

Tika strādāts četrās grupās. Pirmajā daļā katrā grupā dalībnieki dalījās savā labajā praksē ar pārējiem, lai šajā īsajā laikā varētu iepazīties ar pēc iespējas vairāk labajiem piemēriem.

IMG_20171017_092531.jpg

Piemēram Antverpenē Beļģijā pašvaldība sadarbībā ar dažādām organizācijām ir izveidojusi Pop Up veikalu, kur parādīts cik daudz dažādu plastmasas iepakojumu un lietu reāli ir, un izglīto, ko ar tām darīt. Kā arī, lai atbalstītu depozīta sistēmas ieviešanu Beļģijā pašvaldība ir ieviesusi pati savu depozīta sistēmu, ko sponsorē no pašvaldības līdzekļiem, lai pierādītu, ka šī sistēma darbotos un būtu tikai ieguvums visai valstij kopā.

Helsinku piemērs vienkārši pateikties cilvēkiem ar uzrakstu uz konteineriem “Paldies Tev par savu atkritumu šķirošanu!”.

Otrajā daļā projekta galvenās dalībnieces prezentēja savas idejas atkritumu plūsmu samazināšanai.

Hamburga vēlās atgriezt apritē elektroniku, kas citādi iespējams nonāktu atkritumos, izveidojot Pop Up veikalu, kur šādas lietas, savestas kārtībā, tiktu pārdotas.

Lisabona vēlās ieviest mobīlo aplikāciju, kur sadarbojoties ar vietējiem ēdināšanas uzņēmumiem, pilsētas iedzīvotāji var aplūkot, kur var  atrast ēdienu , kurš savādāk būtu nonācis atkritumos.

Dženova vēlās ieviest speciālus koksnes savākšanas punktus un šī materiāla plūsmu novirzīt vietējiem galdniekiem un māksliniekiem, kas šo materiālu varētu atgriezt atpakaļ apritē.

Kopenhāgena vēlās attīstīt vieglo pārtikas plēvju savākšanas punktus un atrast dažādus inovatīvus risinājumus tās pārstrādes iespējām.

Šajā seminārā galvenās projekta partneres iepazīstināja ar saviem plāniem atkritumu plūsmu mazināšanā. Par to, kā tas būs izdevies varēs uzzināt nākošajos semināros.

Dalies