Grozījumi Nr.1 atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF NOLIKUMĀ

Ir veikti grozījumi atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF) nolikumā.

Skatīt pielikumu.

Pielikums

Dalies