Grozījumi Nr.1 atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/5 KF NOLIKUMĀ

 

Ir veikti grozījumi atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/5 KF) nolikumā.

 

Skatīt pielikumu.

Pielikums

Dalies