Grozījumi Nr.2 un Nr. 3 atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF NOLIKUMĀ

20.05.2013.

 

Ir veikti grozījumi atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF) nolikumā.

 

Skatīt pielikumu.

Pielikums

Dalies