Īrijas pieredze plastmasas atkritumu apsaimniekošanā

Sanāksmes laikā projekta partneri atlasīja četras valstis, kurās atkritumu šķirošana un pārstrāde notiek visefektīvāk. Atlase notika, balstoties uz Eurostat datu analīzi. “Liepājas RAS” veiksmīgu piemēru  analizēja situāciju Īrijā. Analīzes rezultātā noskaidrojām, ka 16 gadu laikā realizējot atkritumu apsaimniekošanas politiku, šobrīd Īrijā tiek pārstrādāti 38% sadzīves atkritumu un 39% plastmasas iepakojuma.

Īrijas mājsaimniecību un iestāžu nodrošināšana ar viena, divu un trīs atkritumu konteineru sistēmu, šķiroto atkritumu nodošanas punktu tīkls, arī augstais dabas resursu nodoklis atkritumu noglabāšanai ir veicinājis pārstrādājamu atkritumu atšķirošanu jau to rašanās vietā un nodošanu pārstrādei.

Dalies