ISWA Beacon konferencē atzinību gūst Liepājā realizētais projekts “Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs”

SIA”Liepājas RAS” pārstāvji Life+ projekta „Plastic Zero” ietvaros apmeklēja ISWA Beacon rīkotu starptautisku konferenci „Atkritumu samazināšana un pārstrāde”  (ISWA Beacon4. th. Conference on  Waste Prevention and Recycling), kas notika Kopenhāgenā, Dānijā š. g. 16.- 17. jūnijā.

Rīkotajā konferencē uzmanība tika vērsta uz pilnīgu un efektīvu resursu izmantošanu (closing the loops resource efficiency) jeb atkritumu rašanās novēršana un vērtīgo atkritumu atgriešana apritē kā otrreizēji izmantojami resursi. Atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde nav mērķis, bet gan metodes, kā šo mērķi sasniegt.

Konferencē piedalījās dažādu organizāciju pārstāvji, to skaitā no pašvaldību domēm, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un pat no rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumiem. Kopumā no 15 valstīm. Dalībnieki uzstājās ar tādām tēmām, kā, piemēram, apģērbu otrreizēja izmantošana, izmantojot nomas pakalpojumu, ekodizainu plastmasas iepakojumam, noslēgta apļveida ekonomiku, jaunām šķirošanas tehnoloģijām, kā arī pilsētu ilgtspējīgas attīstības plāniem, kas sevī ietver bezatkritumu politiku.

Papildus informācijai – konferences programma un prezentācijas ir pieejamas organizētāju mājas lapā: http://www.beacon-cph.dk/

Konferences ietvaros projekta pārstāvji Māris Dubrovskis un Zane Siksna prezentēja Liepājā ieviesto projektu  „Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs”. 

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar atkritumu dalītās vākšanas veicināšanu Liepājas reģionā, izvietojot iestāžu telpās krāsainus atkritumu šķirošanas konteinerus plastmasas, stikla un papīra atkritumu šķirošanai. 

Sīkāk par ieviesto projektu: http://liepajasras.lv/lv/projekti/atkritumu-skirosanas-punkti-pasvaldibas-iestades/parstradajamo-atkritumu-skirosanas-punktu-ieviesana-pasvaldibas-iestades/

No projekta „Plastic Zero” vadošā partnera puses – Kopenhāgenas pašvaldības, tika saņemts pozitīvs novērtējums šāda veida projekta ieviešanā, jo veicina pārstrādājamu atkritumu šķirošanu gan izglītības iestādēs, gan pašvaldības uzņēmumos, kā arī tā ir iespēja iesaitīties arī privātiem uzņēmumiem. 

Atgādinām, ka projekts tika realizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Nordia”.

Dalies