Iepirkuma “Gāzes regulēšanas staciju piegāde” ID. Nr. LRAS 2014/5KF rezultāti.

19.08.2014. pieņemts lēmums iepirkumā par “Gāzes regulēšanas staciju piegādi” ID. Nr. LRAS 2014/5KF. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Valkas meliorācija” VRN. 44103005549.

Dalies