Iepirkuma “Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde” ID. Nr. LRAS 2014/6KF rezultāti

19.08.2014. pieņemts lēmums par iepirkuma  “Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde” ID. Nr. LRAS 2014/6KF pārtraukšanu, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

Dalies