Projekta ietvaros veikta atkritumu kalna pārklāšana

03.12.2012.

SIA „Liepājas RAS” poligonā sadzīves atkritumu kalnu šobrīd pārklāj nevis biezā sniega sega, bet gan speciāls pārklājuma materiāls.

Pārklājums ir izveidots pateicoties SIA „Liepājas RAS” projektam, kuru līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda .  Kā zināms, SIA „Liepājas RAS” pašlaik īsteno projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”, kura ietvaros notiek energošūnu  un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija.

Atkritumu kalna nogāzes  ir pārklātas ar Cover Up membrānu jeb augsta blīvuma polietilēna plēvi. Minētais materiāls ir ultravioleto, tas ir, saules staru izturīgs. Pārklāšanas procesā plēvi sašuva ar šim nolūkam paredzētu šujmašīnu un īpašiem diegiem. Plēves noenkurošanai izmantoja nolietotās automašīnu riepas, pasargājot no iespējamās vēja ietekmes.

Šādi pārklājot kalnu, tiek prognozēts, ka:

–           samazināsies biogāzes izdalīšanās atmosfērā,

–          palielināsies biogāzes ieguves apjomi,

–          kalns tiks aizsargāts no nokrišņiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu mitruma un temperatūras līmeni, kas ir noteicošie faktori sadzīves atkritumu sadalīšanās procesā, lai veidotos metāna gāze, kuru uzņēmums pārvērš elektrībā un nodod Latvenergo tīklā.

Sīkākai informācijai:

Māris Grīnfelds

PIV inženiertehniskais speciālists

Mob. tālr.: 2642484, e-pasts: maris@liepajasras.lv

 Projektu „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽO ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies