SIA „Liepājas RAS” izsludina atklātu konkursu „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā „Ķīvītes””, Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2012/2 KF

25.10.2012.

ProjektaSadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionāpoligonaĶīvītesinfrastruktūras pilnveidošana“, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIALiepājas RAS” izsludina atklātu konkursu  „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā „Ķīvītes””, Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2012/2 KF.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties, aplūkojot klātpievienotos failus.

Pielikums

Dalies