SIA „Liepājas RAS” noslēdz piegādes līgumus

24.08.2011.

Projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona “Ķīvītes” infrastruktūras pilnveidošana”, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIA “Liepājas RAS” š. g. 1. augustā ir noslēgusi divus piegādes līgumus:

1. „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam  “Ķīvītes”: Automašīna aprīkota ar “multilifta” sistēmu (atkritumu konteineru pārvadāšanas automašīnas, kas aprīkota ar manipulatoru konteineru pārvietošanai) piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana” Nr. LRAS/2011/KF/3-2 starp SIA „Liepājas RAS” un SIA „Volvo Truck Latvia”.

Līguma ietvaros ir paredzēts 1 automašīnas aprīkotas ar “multilifta” sistēmu piegāde un saistītu pakalpojumu sniegšana.

2. „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”: 20 lielizmēra konteineru piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana” Nr. LRAS/2011/KF/3-3 starp SIA „Liepājas RAS” un UAB „ARGO EKSPRESAS”.

Līguma ietvaros ir paredzēts 20 lielizmēra atkritumu konteineru piegāde un saistītu pakalpojumu sniegšana. Sīkākai informācijai: Ritma Dubrovska Projekta vadītāja Mob. tālr.: 22010160, e-pasts: ritma@liepajasras.lv

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies