Notikusi sabiedriskā apspriešana par jaunas krātuves izveidi

Cilvēki sēž sabiedriskajā apspriešanā.

Šīs nedēļas sākumā, 10. janvārī notikusi sabiedriskā apspriešana ietekmes uz vidi novērtējumam projektā “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorijā. Dalība bija pieejama arī tiešsaistes konferencē.

Apspriešanā kopumā piedalījās 19 dalībnieki, no tiem 8 interesenti klātienē un 11 pievienojās tiešsaistes videokonferencei.

Projekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants” prezentācijā iepazīstināja ar IVN procedūru un šī procesa attīstību, iesaistītajiem izpildītājiem, kā arī sniedza informāciju par SIA  “Liepājas RAS” paredzēto darbību un darbības vietu – sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes” un tam piegulošajām teritorijām. Tika apskatīta paredzētās darbības vietas piemērotība un esošā infrastruktūra, kā arī sniegta informācija par IVN procesa gaitā vērtētajiem diviem alternatīvajiem risinājumiem, kas saistīti ar jaunās atkritumu apglabāšanas krātuves pamatnes izveidi, meklējot piemērotāko inženiertehnisko risinājumu. Tika raksturotas būtiskākās darbības īstenošanas procesā, prognozējamās ietekmes uz vidi un plānotie pasākumi ietekmju mazināšanai vai novēršanai. Pēc prezentācijas dalībnieki tika aicināti pāriet uz jautājumu, diskusijas daļu.

No dalībniekiem izskanēja jautājumi par trokšņu līmeni, par to vai tiek veikti trokšņu mērījumi, kā arī tika vaicāts par to, kādu summāro ietekmi uz vidi varētu radīt Liepājas RAS kopā ar citiem uzņēmumiem.

Detalizētāk ar jautājumiem par projektu var iepazīties zemāk esošajā sabiedriskās apspriešanas protokolā.

Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams šeit. Prezentācija no apspriešanas pieejama šeit.

Pēc iepazīšanās ar sanāksmes materiāliem par paredzēto darbību, interesentiem līdz 17. janvārim ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz Izstrādātāja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iesniegt arī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv).

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 20. decembra līdz 2023. gada 20. janvārim.

Saziņai un precizējumiem: birojs@liepajasras.lv

Dalies